חיפוש

Magurokiri

ShoppingIL22

היגונוקאמי - אולר יפני

סכין העזר הראשונה

סכין השף הראשונה

סכין לבשלנים ביתיים

סכיני עזר מיוחדות

סכיני עזר מתקדמות

סכיני שף מיוחדות

סכיני שף מתקדמות אל-חלד מלא

סכיני שף מתקדמות פלדות פחמן

גיוטו - סכין שף

בניית להב

מחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית AUS10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום עטופה בפלדת אל-חלד מסוג כרום-13מחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Ginsan Silver#3 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 37 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 36 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג HAP40 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג SKD עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 69 שכבות: פלדת פחמן יפנית ZA-18 עטופה 68 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדות פחמן VG-10/VG-2 בגימור דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדת פחמן יפנית Aogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדפלדת אל-חלד מוטבעתפלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום מוטבעתפלדת פחמן מלאהפלדת פחמן עטופה בברזל

סוג השימוש

סוג ידית

דבה - סכין פילוט דגים

פנקירי - סכין לחם משוננת

צ'וקה בוצ'ה - סכין שף סינית רב תכליתית

סכיני קצבים

סכין סנטוקו

קו-בונקה - רב-תכליתי

קיריצוקה

פטי - סכין עזר קטנה

נקירי - סכין ירקות

חיפוש

Magurokiri

ShoppingIL22

היגונוקאמי - אולר יפני

סכין העזר הראשונה

סכין השף הראשונה

סכין לבשלנים ביתיים

סכיני עזר מיוחדות

סכיני עזר מתקדמות

סכיני שף מיוחדות

סכיני שף מתקדמות אל-חלד מלא

סכיני שף מתקדמות פלדות פחמן

גיוטו - סכין שף

בניית להב

מחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית AUS10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום עטופה בפלדת אל-חלד מסוג כרום-13מחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Ginsan Silver#3 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 37 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 36 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג HAP40 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג SKD עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 69 שכבות: פלדת פחמן יפנית ZA-18 עטופה 68 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדות פחמן VG-10/VG-2 בגימור דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדת פחמן יפנית Aogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדפלדת אל-חלד מוטבעתפלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום מוטבעתפלדת פחמן מלאהפלדת פחמן עטופה בברזל

סוג השימוש

סוג ידית

דבה - סכין פילוט דגים

פנקירי - סכין לחם משוננת

צ'וקה בוצ'ה - סכין שף סינית רב תכליתית

סכיני קצבים

סכין סנטוקו

קו-בונקה - רב-תכליתי

קיריצוקה

פטי - סכין עזר קטנה

נקירי - סכין ירקות

משטחי העבודה הרכים של הסגאווה יפן – מה מיוחד בהם?

שאול אפרים

ינואר 2022

משטחי העבודה הרכים של הסגאווה נולדו מצורך חשוב.

מחקר של ארגון הבריאות העולמי מצא שלא פחות מ- 600 מיליון איש סובלים מהרעלת מזון כל שנה ומתוכם 420 אלף איש נפטרים כתוצאה מכך. 30% ממקרי המוות קורים בקרב ילדים מתחת לגיל 5.

ביפן כמו בישראל וכמו ביתר מדינות העולם המערבי, לוחות וקרשי חיתוך עשויי עץ שימשו להכנת מזון במטבחים מקצועיים ומוסדיים עד שנות ה- 90.

סדרה של הרעלות מזון אשר גרמה לתחלואה של כ- 10,000 איש בבתי ספר בעיר אוסקה ביפן בשנת 1996 הניעה מחקר שבדק ומצא כי מקור ההרעלות נבע משימוש בלוחות חיתוך עשויי עץ והקושי לחטא אותם באופן תדיר וביעילות.

לוחות עץ שימשו לחיתוך דגים נאים, בשר וירקות והפכו מצע להתרבות של בקטריה מסוג אי קולי שמצאה את דרכה למזון שהגיע לצלחות התלמידים ומשם הדרך לתחלואה המונית הייתה קצרה.

עץ הוא חומר גלם טבעי עם כושר ספיגה משתנה בהתאם לצפיפות העצה.

קרשי חיתוך מעץ בנויים בדרך כלל מעץ בעל צפיפות עצה נמוכה עם כושר ספיגה גבוה.

חיתוך של פרוטאינים כמו דג ובשר לסוגיו על קרש עץ מאפשר לחלקי רקמה לחדור לשכבה העליונה של הקרש ולהוות מצע התפתחותי לבקטריה.

מסיבה זאת משרדי בריאות ממשלתיים בעולם המערבי וגם בישראל מחייבים מטבחים מוסדיים ומקצועיים להשתמש בלוחות פלסטיק שאינם סופגים וניתנים לחיטוי עם מים רותחים.

משקי בית בישראל אינם מחויבים בכך וברובם משתמשים בקרש עץ, פלסטיק או זכוכית לעבודות הכנת מזון במטבח.

בקטריה מתרבה באופן מעריכי - כמות הבקטריה בשטח נתון תוכפל פי 350 לאחר 4 שעות, פי 2500 לאחר 10 שעות ופי 50,000 לאחר 12 שעות!! מומלץ לשטוף משטחי עבודה עם סבון כל שעתיים.

 

משטחי העבודה הרכים של הסגאווה יפן תוכננו לענות על החסרונות של קרשי העץ, לוחות פלסטיק ומשטחי זכוכית ולאפשר סטריליזציה נוחה ומהירה.

משטחי הסגאווה בנויים ליבת עץ מצופה בשכבת אלסטומר רכה משני צדדיה וסגורים בחגורת פלסטיק בצדדים.

 

המשטח אטום לחלוטין לחדירת מים ונשמר ישר כמו סרגל למשך שנים רבות.

משטחי הסגאווה מיועדים לשטיפה במדיח כלים, עמידים לסטריליזציה במים רותחים עד 90 מעלות צלזיוס ועמידים באקונומיקה.

תכונות אלו מאפשרות השגה של אנטי בקטריאליות מירבית ביעילות ובמהירות.

משטחי העבודה סדרות FRK, FSR, ו- FRM מצופים אלסטומר רך שמקטין את שחיקת חדות הסכין באופן המיטבי ביותר.

משטחי העבודה סדרת FSB למטבח המקצועי בנויים גם הם ליבת עץ מצופה פוליאתילן קשיח ומתאימים יותר למטבחים בהם יש עבודת קיצוץ בשר/דגים/ירקות מאסיבית.

סיכום

משטחי העבודה של הסגאווה יפן למטבח הביתי והמקצועי הם משטחי העבודה האולטימטיביים למי שחשובה לו השמירה על היגיינה ואנטי-בקטריאליות מקסימלית, נוחות עבודה, משקל קל ושמירה על חדות סכין מקסימלית לאורך זמן.

משטחי הסגאווה למטבח הביתי.

משטחי הסגאווה למטבח המקצועי.

יעוץ ווטסאפ / טלפוני 051-5021168.

תפריט נגישות

עגלת קניות0
There are no products in the cart!

אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.