Magurokiri

ShoppingIL22

היגונוקאמי - אולר יפני

סכין העזר הראשונה

סכין השף הראשונה

סכין לבשלנים ביתיים

סכיני עזר מיוחדות

סכיני עזר מתקדמות

סכיני שף מיוחדות

סכיני שף מתקדמות אל-חלד מלא

סכיני שף מתקדמות פלדות פחמן

גיוטו - סכין שף

בניית להב

מחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית AUS10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום עטופה בפלדת אל-חלד מסוג כרום-13מחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Ginsan Silver#3 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 37 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 36 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג HAP40 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג SKD עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 69 שכבות: פלדת פחמן יפנית ZA-18 עטופה 68 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדות פחמן VG-10/VG-2 בגימור דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדת פחמן יפנית Aogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדפלדת אל-חלד מוטבעתפלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום מוטבעתפלדת פחמן מלאהפלדת פחמן עטופה בברזל

סוג השימוש

סוג ידית

דבה - סכין פילוט דגים

פנקירי - סכין לחם משוננת

צ'וקה בוצ'ה - סכין שף סינית רב תכליתית

סכיני קצבים

סכין סנטוקו

קו-בונקה - רב-תכליתי

קיריצוקה

פטי - סכין עזר קטנה

נקירי - סכין ירקות

Magurokiri

ShoppingIL22

היגונוקאמי - אולר יפני

סכין העזר הראשונה

סכין השף הראשונה

סכין לבשלנים ביתיים

סכיני עזר מיוחדות

סכיני עזר מתקדמות

סכיני שף מיוחדות

סכיני שף מתקדמות אל-חלד מלא

סכיני שף מתקדמות פלדות פחמן

גיוטו - סכין שף

בניית להב

מחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית AUS10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום עטופה בפלדת אל-חלד מסוג כרום-13מחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Ginsan Silver#3 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 37 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 36 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג HAP40 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג SKD עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 69 שכבות: פלדת פחמן יפנית ZA-18 עטופה 68 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדות פחמן VG-10/VG-2 בגימור דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדת פחמן יפנית Aogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדפלדת אל-חלד מוטבעתפלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום מוטבעתפלדת פחמן מלאהפלדת פחמן עטופה בברזל

סוג השימוש

סוג ידית

דבה - סכין פילוט דגים

פנקירי - סכין לחם משוננת

צ'וקה בוצ'ה - סכין שף סינית רב תכליתית

סכיני קצבים

סכין סנטוקו

קו-בונקה - רב-תכליתי

קיריצוקה

פטי - סכין עזר קטנה

נקירי - סכין ירקות

טאקשי סאג’י –  Takeshi Saji – 佐治 武士

מאסטר טאקשי סאג’י מעצב את נשמתם של סכיני שף יפניות.

בעולם ייצור סכיני השף היפניות, שם אחד בולט כהתגלמות של מצוינות אמנותית ואומנות קפדנית – טאקשי סאג’י. כדור שלישי למשפחת נפחי להב, סאג’י הקדיש את חייו לשכלול אומנות יצירת כמה מהלהבים הנחשקים ביותר בעולם הקולינריה. עם מורשת שמתפרשת על פני שבעה עשורים, הסכינים שלו הם לא רק כלי עבודה; הן יצירות אמנות המשקפות את נשמתה של מורשת ייצור הלהבים העשירה של יפן.

מורשת מחושלת בפלדה

טאקשי סאג’י נולד למשפחה של נפחים באזור ייצור הסכינים המפורסם של איצ’זן, מחוז פוקוי, יפן. מגיל צעיר, הוא היה שקוע במסורות של חישול פלדה. בהדרכת אביו, הוא למד את רזי המקצוע, תוך שליטה בטכניקות עתיקות שעברו בדורות. כיום, כדמות נערצת בעולם הלהבים, סאג’י משלב שיטות עתיקות יומין עם החזון האמנותי הייחודי שלו.

סגנון וטכניקות חתימה

מה שמייחד את טאקשי סאג’י הוא הסגנון שאין לטעות בו. כל אחת מהסכינים שלו נושאת את סימן הגימור המחושל ביד הייחודית שלו, המאופיין בדוגמאות וטקסטורות מהפנטות על פני הלהב. מגע יפהפה זה לא רק משפר את האסתטיקה של הסכין אלא גם תורם לביצועים שלה.

אחת מטכניקות החתימה של סאג’י היא השימוש בפלדת דמשק, הכוללת שכבות מסוגים שונים של פלדה ליצירת להב בעל חוזק ויופי כאחד. בין אם פלדת VG-10 או SG2, טאקשי סאג’י יודע לחשל בצורה מופתית פלדות אל-חלד עתירות פחמן כדי להשיג חדות ושימור חדות שאין שני להם. התוצאה היא להב שלא רק מחליק דרך חומרי גלם ללא מאמץ אלא גם שובה עין ולב בעיצובו המעולה.

אמנות מעבר ללהב

היצירתיות של Takeshi Saji משתרעת מעבר ללהב עצמו. הוא מקדיש תשומת לב קפדנית לכל היבט של הסכינים שלו, מהידית ועד לנדן. הידיות שלו עשויות לעתים קרובות מחומרים שנבחרו בקפידה כמו עצים אקזוטיים, קרן צבי, או אפילו פסיפסים מורכבים, מה שמבטיח איזון מושלם בין צורה לתפקוד. ידיות אלה לא רק נוחות לאחיזה, אלא גם מוסיפות למשיכה האסתטית הכללית של הסכין.

שבחים והוקרה

תרומתו של סאג’י לעולם ייצור הסכינים בולטת באופן יוצא מהכלל. הסכינים שלו מבוקשות מאוד על ידי שפים מקצועיים, אספנים וחובבי קולינריה ברחבי העולם. הן זכו למוניטין בזכות החדות יוצאת הדופן, העמידות והיופי האמנותי שלהם.

מעבר לשבחים, סאג’י זכה להכרה מעמיתיו ומקהילת הלהבים הרחבה יותר. מסירותו לשימור טכניקות יפניות מסורתיות תוך דחיפה של גבולות היצירתיות חיזקה את מקומו כאמן המלאכה.

הסכינים של טאקשי סאג’י הם לא רק כלי עבודה; הם חלק מההיסטוריה הקולינרית, עדות לאומנות המתמשכת של להב יפנים. כל סכין שהוא מחשל היא ביטוי ייחודי לתשוקה ולמסירות שלו לאמנות. בעלות על סכין של Takeshi Saji היא יותר מרכישת כלי מטבח; זו הזדמנות להיות הבעלים של יצירת אמנות שמספרת סיפור של מסורת, חדשנות ורוח מתמשכת של אומנות. בידיו של שף או אספן מיומן, סכין טאקשי סאג’י הופכת לירושה יקרת ערך שמתעלה על הזמן, מחברת את העבר עם ההווה ומשמרת את מורשת ייצור הסכינים היפנית לדורות הבאים.

פתח
זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.
פילטר

מחיר

-
0 סכינים

תפריט נגישות

עגלת קניות0
There are no products in the cart!

אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.