חיפוש

Magurokiri

ShoppingIL22

היגונוקאמי - אולר יפני

סכין העזר הראשונה

סכין השף הראשונה

סכין לבשלנים ביתיים

סכיני עזר מיוחדות

סכיני עזר מתקדמות

סכיני שף מיוחדות

סכיני שף מתקדמות אל-חלד מלא

סכיני שף מתקדמות פלדות פחמן

גיוטו - סכין שף

בניית להב

מחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית AUS10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום עטופה בפלדת אל-חלד מסוג כרום-13מחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Ginsan Silver#3 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 37 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 36 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג HAP40 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג SKD עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 69 שכבות: פלדת פחמן יפנית ZA-18 עטופה 68 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדות פחמן VG-10/VG-2 בגימור דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדת פחמן יפנית Aogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדפלדת אל-חלד מוטבעתפלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום מוטבעתפלדת פחמן מלאהפלדת פחמן עטופה בברזל

סוג השימוש

סוג ידית

דבה - סכין פילוט דגים

פנקירי - סכין לחם משוננת

צ'וקה בוצ'ה - סכין שף סינית רב תכליתית

סכיני קצבים

סכין סנטוקו

קו-בונקה - רב-תכליתי

קיריצוקה

פטי - סכין עזר קטנה

נקירי - סכין ירקות

חיפוש

Magurokiri

ShoppingIL22

היגונוקאמי - אולר יפני

סכין העזר הראשונה

סכין השף הראשונה

סכין לבשלנים ביתיים

סכיני עזר מיוחדות

סכיני עזר מתקדמות

סכיני שף מיוחדות

סכיני שף מתקדמות אל-חלד מלא

סכיני שף מתקדמות פלדות פחמן

גיוטו - סכין שף

בניית להב

מחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית AUS10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום עטופה בפלדת אל-חלד מסוג כרום-13מחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Ginsan Silver#3 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחוזקת 37 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 36 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Aogami Super עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג HAP40 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג R2/SG2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג Shirogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 3 שכבות: פלדת פחמן יפנית מתקדמת מסוג SKD עטופה פלדת אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 33 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 32 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 45 שכבות: פלדת פחמן יפנית VG-10 עטופה 44 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד 69 שכבות: פלדת פחמן יפנית ZA-18 עטופה 68 שכבות פלדת דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדות פחמן VG-10/VG-2 בגימור דמשק אל-חלדמחושלת בעבודת יד: פלדת פחמן יפנית Aogami #2 עטופה פלדת דמשק אל-חלדפלדת אל-חלד מוטבעתפלדת אל-חלד מוליבדנום ונדיום מוטבעתפלדת פחמן מלאהפלדת פחמן עטופה בברזל

סוג השימוש

סוג ידית

דבה - סכין פילוט דגים

פנקירי - סכין לחם משוננת

צ'וקה בוצ'ה - סכין שף סינית רב תכליתית

סכיני קצבים

סכין סנטוקו

קו-בונקה - רב-תכליתי

קיריצוקה

פטי - סכין עזר קטנה

נקירי - סכין ירקות

מדוע סכיני שף יפניות?!

שאול אפרים

דצמבר 2021

קצת רקע

בשנת 1185 לספירה החלה תקופת השוגונים ביפן ומשפחות הסמוראים שלטו בה במשך כ- 700 שנה. 

במהלך תקופה ארוכה זאת שיכללו חרשי הפלדה היפנים את מלאכת חישול חרבות וכלי משחית נוספים לכדי אמנות של ממש. אמנות באספקטים של קטלניות, יכולות השמדה והגנה, לא כל כך בצדדים הדקורטיביים. 

היפנים למדו לחשל חרבות סמוראים שיהיו חדות מאוד לכרות איבר גוף של יריב באבחה מהירה, שיהיו גמישות מספיק לספוג אבחות חרב נגדיות בלי להשבר וגם להיות עמידות מאוד לאורך זמן.

בשנת 1876 שללה הממשלה היפנית את זכות נשיאת החרבות על ידי סמוראים והוציאה אותה מחוץ לחוק ובכך תם עידן היסטורי מרתק. 

חרשי הפלדה היפנים הרבים החלו להפנות את הידע והניסיון העצומים שהצטברו לייצור כלי פלדה שונים לתעשיות הנגרות, חקלאות וסכיני מטבח.

סכיני שף ומטבח יפנים של ימינו נשענים על ידע ומסורת בני 750 שנה ושונים מהותית מכל סכין אחרת בכמה אספקטים חשובים.

הסכין היפנית קלה יותר

סכין שף גִּיוּטוֹ יפנית קלה יותר ב- 35-55% בהשוואה לסכין מערבית ומאפשרת עבודה לאורך זמן עם פחות עומס מצטבר על שרירי היד והכתף.

חדה יותר לאורך זמן רב יותר

השכבה האמצעית ושפת הלהב של סכיני שף יפניות עשויה פלדה עם פחמן בריכוז גבוה לקשיחות מירבית ושמירה על חדות הסכין לאורך זמן עד פי 4 יותר בין מחזורי השחזה בהשוואה לסכין שף מערבית. 

עמידה יותר

סכין יפנית מחושלת עשויה שכבות פלדת אל-חלד חיצוניות שעוטפות שכבת ליבה אמצעית עשויה פלדת פחמן קשיחה מאוד – אותה שכבה שהיא שפת הלהב שחותכת את חומר הגלם של המזון. סכין כזאת מחזיקה משך חיי אדם שלמים ואף יותר בשימוש ותחזוקה נכונה.

בנויה חכם יותר

גיאומטריית הלהב בנויה בזווית חדירה קטנה יותר ומאפשרת חיתוך וקיצוץ ירקות ובשר קלים ומהירים וגם מונעת ״פיצוח״ של ירקות קשים כמו גזר ובטטה.

עוזרת להכין אוכל בריא וטעים יותר

חדות שפת להב הנשמרת לזמן רב יותר וגיאומטריה מדוייקת וחכמה משפיעים גם על טעם מנות המזון שאנו מגישים לשולחן.

חיתוך ירקות, בשר וחומרי גלם אחרים עם סכין חדה מקטינים מאוד את כמות תאי המזון שנפגעים.

הסכין חותכת את המזון כי היא חדה ולא כי אנו מועכים-מנסרים בכוח ירקות, צמחי מאכל ובשר לחלקים קטנים.

תהליך התחמצנות המזון מרגע שנחתך ועד ההגשה קטן למינימום כי יש פחות תאים שנפגעו.

עסיס, ויטמינים וטעם רב יותר נשארים במנה שאנחנו מגישים בצלחת ולא על משטח העבודה.

סכין שף יפנית יקרה יותר?

היתרון האחרון שחשוב לי לדבר עליו הוא עניין המחיר.

אני מאמין גדול באיכות לפני מחיר. סכיני מטבח ושף יפניות טובות באופן משמעותי על כל סכין אחרת מהסיבות המפורטות.

אם סכין שף יפנית הייתה מתומחרת ביחס ישר ליתרונות שלה על פני סכינים אחרות היא הייתה נמכרת במחיר גבוה מאוד. תופתעו למצוא שלא כך העניין.

המחיר כאן בחנות האינטרנטית אינו עומד ביחס ישר לאיכות המצוינת שתקבלו בהשוואה לכל סכין אחרת שניתן למצוא בחנויות בישראל. ראו ״מדוע סאקורה״ למידע נוסף.

סיכום

כשאתם קונים סכין שף יפנית אותנטית אתם קונים סכין עם היסטוריה, ניסיון וידע בני 750 שנה. 

כל סכין חושלה בעבודת יד בידי חרשי פלדה בעלי ידע ומסורת שעוברים במשפחה במשך דורות רבים.

מקווה שתהנו כמוני להחזיק ביד את הסכינים המעולות והיפהפיות שאתם רואים כאן בחנות.

אשמח לענות על שאלות, פנו אלי באמצעות דף יצירת קשר בווטסאפ או בשיחת טלפון.

תודה,

שאול

תפריט נגישות

עגלת קניות0
There are no products in the cart!

אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.